วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบุคลากร โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 6 องค์การตลาดเเละองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

 

 

วันและเวลา : วันพุธและพฤหัสบดีที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : โรงเเรมตรัง พระราม 8