วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัทเวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเซ็นสัญญางานที่ปรึกษากับกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน

Cr. ขอขอบคุณรูปภาพจากกรมชลประทาน