บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมเริ่มงาน (Kick-off Meeting) จัดซื้อซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน 1 ระบบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันและเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.45 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2