วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Working Group) โครงการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานที่ ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เวลา 08.30 – 12.00 น.