วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-12.00 น. บริษัทฯ ได้จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางในการนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาพัฒนาสำนักงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล