วันที่ 6 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมที่ดิน อาคาร B ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เวลา 13.00 – 16.00 น.