วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเริ่มงาน (Kick-Off Meeting) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เวลา 8.30 – 12.00 น.