ด้วย บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าซึ่งเป็นการจัดอบรมภายใต้โครงการสอบราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ชุดเครื่องมือในการพัฒนาและจัดเก็บรายละเอียดสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (EA Tools)

หลักสูตร :การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data

วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมวรกรชิดชนก ชั้น 14 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า