ด้วย บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Workshop) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

            

        

       

วันที่ 30-31 กรกฎาคม และ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม L106 บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)