วันที่ 1 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โครงการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Novotel Bangkok Platinum Pratunam เวลา 08.30 – 17.00 น.