วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย กนอ. ณ โรงแรม Novotel Bangkok Platinum Pratunam เวลา 09.00 – 16.00 น.