วันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (EA for Executive) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เวลา 09.00-16.00 น.