วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่น 2 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เวลา 08.00 – 16.00 น.