วันที่ 17 พฤษจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร EA for Executive สำหรับผู้บริหาร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เวลา 08.30 – 12.00 น.