วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้จัดอบรม หลักสูตร “การทบทวนและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 2 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เวลา 8.30-15.30 น.