บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นพันธมิตร (Partner) กับบริษัท MEGA International ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งและเป็นผู้นำในการพัฒนาเครื่องมือในการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร Enterprise Architecture หรือ EA Tool ในระดับสากล ได้นำเสนอแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมองค์กรและบรรยายในหัวข้อ Digital Transformation with Enterprise Architecture ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 60 เวลา 14.00 น.