บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick-Off meeting)พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร(Enterprise Architecture : EA)

วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ