วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เวลา 09.00 – 12.00 น.