เนื่องด้วย ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ ผู้อำนวยการบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี