ด้วย บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าซึ่งเป็นการจัดอบรมภายใต้โครงการสอบราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ชุดเครื่องมือในการพัฒนาและจัดเก็บรายละเอียดสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (EA Tools) หลักสูตร :การอบรมการใช้งานและนำเข้าข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สถานที่ :ห้องประชุมวรกรชิดชนก ชั้น 14 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า