การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินความพร้อมรบของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ