บริษัท ได้ เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดการสัมมนาเปิดโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. (Enterprise Architecture of NHRC)

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ