บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการสัมมนาเปิดโครงการ โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น.