4. รายละเอียดกิจกรรม

บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 [...]

3. รายละเอียดกิจกรรม

บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการสัมมนาเปิดโครงการ โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันที่ 23 [...]

1.รายละเอียดกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินความพร้อมรบของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 [...]

Go to Top